1 augustus 2017 – Een toekomstbeeld…

1 augustus 2017 – Een toekomstbeeld… Onlangs is er een informatieavond geweest over de speeltuinen in onze gemeente. Gemeente Beuningen is voornemens een leuke speelplek te creëren voor de kinderen uit de buurt. De gemeente vraagt hiervoor hulp van de...